Sługa Boży brat Alojzy Kosiba OFM 1855 - 1939
Uroczystości w Wieliczce

W niedzielę, 1 października br., w naszym kościele w Wieliczce odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za Dekret Kongregacji Do Spraw Świętych ogłaszający heroiczność cnót naszego Współbrata – Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby. Uroczystościom przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Krakowskiej Damian Muskus OFM. We wspomnianej Mszy Świętej wzięli udział: Postulator Generalny Zakonu O. Gianni Califano, Zarząd Prowincji, na czele z Ojcem Prowincjałem Jackiem Komanem, OjciecWicepostulator Alojzy Warot, były Wicepostulator O. Salezy Brzuszek, Bracia z miejscowej Wspólnoty, inni Bracia, którzy licznie przybyli z wielu klasztorów Prowincji, zwłaszcza z domów formacyjnych, oraz Lud wierny.

Na początku Eucharystii, wprowadzając w charakter wydarzenia i witając jego uczestników, przemówił Ojciec Gwardian miejscowej Wspólnoty Ariel Krzywda. Po Ewangelii Ojciec Postulator Generalny przekazał OjcuProwincjałowi Dekret, po czym został on odczytany w tłumaczeniu z łaciny na język polski przez Ojca Wicepostulatora Alojzego. Dekret ukazuje istotne aspekty życiorysu i profilu duchowego Brata Alojzego. Najważniejsza jego część brzmi następująco: Jego Świątobliwość Papież Franciszek, otrzymawszy dokładną relację o tym wszystkim od niżej podpisanego Kardynała Prefekta[Angelo Amato SDB], a także po przyjęciu ocen Kongregacji Do Spraw Świętych oraz posiadając jej postanowienia, w dniu dzisiejszym [tj. 7 lipca 2017 roku] ogłosił: Stwierdzamy, iż cnotami teologalnymi: Wiary, Nadziei i Miłości, tak względem Boga, jak i bliźniego, a także cnotami kardynalnymi: Roztropności, Sprawiedliwości, Wstrzemięźliwości i Męstwa, oraz innymi z nimi złączonymi, Sługa Boży Alojzy Kosiba (w świecie Piotr), Brat laik, profes Zakonu Braci Mniejszych, w poszczególnych przypadkach, jak i co do skutków, [w życiu swoim] kierował się w stopniu heroicznym

Następnie okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup Damian, zwracając uwagę na ewangeliczny wymiar życia Brata Alojzego, jego piękno i aktualność. 

Po uroczystym Te Deum, przed błogosławieństwem końcowym głos zabrał Ojciec Postulator Generalny kładąc akcent na pokorę, prostotę i łagodność życia Brata Alojzego oraz wzywając do nieustawania w wysiłkach na rzecz jego beatyfikacji i zapewniając o swojej pomocy. Następnie Ojciec Prowincjał podziękował za posługę na rzecz beatyfikacji Brata Alojzego oraz wszystkim zebranym za obecność i modlitwę na Eucharystii dziękczynnej. Biskup Damian, ze swojej strony, zapewnił, iż z niecierpliwością czeka na dzień wyniesienia do chwały ołtarzy naszego Czcigodnego Sługi Bożego, aby w ten sposób móc radować się tym faktem z członkami bratniej Prowincji franciszkańskiej

Na zakończenie Mszy Świętej zebrani udali się do kaplicy, gdzie, pod macierzyńskim wzrokiem Matki Bożej Księżnej Wieliczki, przy doczesnych szczątkach Sługi Bożego Brata Alojzego została odmówiona modlitwa o jego beatyfikację. 

Ogłoszenie heroiczności cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby jest bardzo ważnym momentem na drodze ku jego beatyfikacji. Kościół stwierdzając jego heroiczność w wypełnianiu cnót życia chrześcijańskiego, ukazuje nam Brata Alojzego nie tylko jako wzór do naśladowania, ale jednocześnie jako tego, który w Kościele godny jest czci. Stąd też od ogłoszenia Dekretu przysługuje Bratu Alojzemu zaszczytny tytuł „Czcigodny” (Venerabilis).

Prosząc Pana o dar beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego, angażujmy się życie i posługę braci mniejszych z jego gorliwością, szerząc jego kult i modląc się teraz o błogosławieństwo Boże dla działań podjętych na rzecz procesu o cudzie za przyczyną naszego Czcigodnego Współbrata.


Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM

W dniu dzisiejszym, tj. 7 lipca rano, Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji Jego Eminencję Kard. Angelo Amato SDB, Prefekta Kongregacji ds. Świętych i polecił tejże Kongregacji wydanie Dekretu odnośnie Heroiczności Cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM.

https://ofm.org/blog/venerables-louis-paula-mariaelisabetta/


Postęp w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby
 
We wtorek 14 czerwca 2016 r. odbył się w Watykanie Kongres Teologów odnośnie do „Positio” Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM. W głosowaniu nad heroicznością cnót na 9 głosujących Sługa Boży Brat Alojzy otrzymał 9 głosów pozytywnych. Materiał na temat „Positio” jest na: http://ofm.krakow.pl/cms/index.php?page=positio-o-bracie-alojzym
 

wszystkie aktualności >>

Ela (03.12.2017) - Łódzkie
Błagam o pomoc w rozwiązaniu wszystkich problemów mojego życia i mojej rodziny, o załatwienie pracy chałupniczej, wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, o wyjście córek z domu dobrych dla nich partnerów, niech założą rodziny i mają dzieci.
Sabina (27.11.2017) - Świecie
O łaskę znalezienia pracy dla córki Joanny i syna Mateusza oraz wyjście z trudnej sytuacji finansowej w rodzinie Sabiny
Barbara (26.11.2017) - Sandomierz
Bardzo proszę o wstawiennictwo Brata Alojzego, aby moje wyniki badań poprawiły się i były w normie.
Malgorzata (22.11.2017) - Śląskie
Bracie Alojzy....powierzam Twemu wstawiennictwu modlitwe za zm.Tomasza....i otocz opieka żone i 2 letniego Synka....jego Rodziców....całą rodzinę pogrążoną w żałobie....i wyjednaj łaski dla mojej rodziny dziękując Jezusowi za wszelkie łaski...
Malgorzata (15.11.2017) - Śląskie
Prosze Braciszku....o opieke nad moimi wnuczkami i moim starszym 80 letnim Ojcem....i całą rodziną ...a takze o pomoc w wiadomej sprawie Bogu.
Malgorzata (15.11.2017) - Śląskie
Bracie Alojzy....proszę wstaw się za zmarłego Tomasza u Jezusa i Maryji by przyjęli jego dusze prosto do nieba...i o opiekę nad pograzona zone w zalobie i ich 2 letniego synka...
Gość (13.11.2017) - Poznań
Proszę o modlitwę w intencji zdania egzaminu komisyjnego dn.14.11 o godz.10.15 przez moją córkę Julię oraz jej dwie koleżanki Martę i Nikol oraz o odzykanie wzroku w prawym oku u Julii.Bóg zapłać za modlitwę.Tata
Basia (10.11.2017) - Racibórz
Z całego serca proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego ciała i duszy, a także o otoczenie modlitwą mojego kochanego małżonka Mirosława we wszystkich jego potrzebach. Jezu Ty się tym zajmij! Amen.
Marzena (01.11.2017) - Gniezno
Cudowny Bracie Alojzy bardzo proszę Cię - abyś pomógł i pomagał mojej mamie , mojemu bratu i mnie wyjść z długów i biedy . Proszę też dla mnie i mojego brata o nawrócenie nas i dla mojego brata - aby znalazł pracę i pracował w niej jak najdłużej . Proszę
Piotr (31.10.2017) - Gdynia
Przepraszam za wszystkie grzechy, proszę Boga o wybaczenie, a także o wyratowanie z bardzo dla mnie trudnej sytuacji, w której się znalazłem oraz o potrzebne w tym czasie łaski. Jezu, ratuj! Proszę też za moich prześladowców.
czytaj więcej >>